• slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

სასერტიფიკაციო გამოცდის განახლებული ტესტ-კითხვარები!

31 ოქტომბერი, 2017

ტესტ-კითხვარები განახლდა შემდეგ სპეციალობებში:

(მასალა აკრეფილია Sylfaen-ის ფონტში)

ზოგადი ქირურგია

ნეონატოლოგია

პედიატრია

საოჯახო მედიცინა

მეანობა-გინეკოლოგია

შინაგანი მედიცინა

გასტროენტეროლოგია

 

ზემოთ ჩამოთვლილ სპეციალობებში დაფარული ტესტ-კითხვარებისთვის გამოყენებული ლიტერატურა

(იხ. დანართი)

 

(დამატებითი კითხვების შემთხვევაში შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ რეგულირების სააგენტოს სერტიფიცირების სამმართველოს. ტელ: 2 72 53 74)

 

 

© 2012 - 2018 სსიპ "სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia