მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

დაწყებულია ადმინისტრაციული საქმისწარმოება ფარმაცევტული საქმიანობის ნებართვების და ლიცენზიების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

30 ოქტომბერი, 2017

ა) სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის ლიცენზირების მუდმივმოქმედი კომისიის 2000 წლის 5 ივლისის N13 სხდომის ოქმის საფუძველზე შპს ,,ბასრი ფარმი“-ს ფარმაცევტული წარმოების (მდებარე ქ. ბათუმი, ნონეშვილის ქ. N65) ლიცენზია და შესაბამისად სალიცენზიო ბარათი სერია ზბს აN00031;

ბ) სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის ლიცენზირების მუდმივმოქმედი კომისიის 2001 წლის 21 მარტის N6 სხდომის ოქმის საფუძველზე შპს ,,ფარმაკი“-ს I ჯგ. აფთიაქის (მდებარე ქ. ქუთაისი, ჭავჭავაძის გამზ. N9) ლიცენზია და შესაბამისად სალიცენზიო ბარათი სერია ებI აN01028;

გ) საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2004 წლის 14 მაისის N104/ო ბრძანების საფუძველზე გაცემული შპს ,,კურამედიანა“-ს II ჯგ. აფთიაქის (მდებარე ქ. ქუთაისი, ავტომშენებლის ქ. N31) ლიცენზია და შესაბამისად სალიცენზიო ბარათი სერია დბ III აN000096;

დ) საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, წამლის სააგენტოს უფროსის 2005 წლის 27 მაისის N161/ადმ ბრძანების საფუძველზე გაცემული შპს ,,კონტაქტი+“-ის II ჯგ. აფთიაქის (მდებარე ქ. ქუთაისი, წერეთლის ქ. N4) ლიცენზია და შესაბამისად სალიცენზიო მოწმობა სერია წს-ა N00200;

ე) საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, წამლის სააგენტოს უფროსის 2007 წლის 8 ოქტომბრის N669/ადმ ბრძანების საფუძველზე გაცემული შპს ,,ჯანი+“-ის II ჯგ. აფთიაქის (მდებარე ქ. ქუთაისი, წერეთლის ქ. N4) ნებართვა და შესაბამისად სანებართვო მოწმობა სერია წს N000992;

ვ) საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს უფროსის 2014 წლის 5 აგვისტოს N02-1084/ო ბრძანების საფუძველზე გაცემული შპს ,,მამუკაფარმა“-ს ავტორიზებული აფთიაქის (მდებარე ქ. სამტრედია, ჭავჭავაძის ქ. N2) ნებართვა და შესაბამისად სანებართვო მოწმობა სერია ფდ N000197;

ზ) საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს უფროსის 2016 წლის 18 ოქტომბრის N02-1747/ო ბრძანების საფუძველზე გაცემული შპს ,,საბა“-ს ავტორიზებული აფთიაქის (მდებარე ქ. ქუთაისი, ჩხობაძის ქ. N11) ნებართვა და შესაბამისად სანებართვო მოწმობა სერია ფდ N000490;

© 2012 - 2019 სსიპ "სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia