მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

სამედიცინო დაწესებულებები, რომლებსაც გადაეცათ სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის ჩატარების უფლება!

6 ოქტომბერი, 2017

სამედიცინო დაწესებულებები, რომლებსაც გადაეცათ სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის ჩატარების უფლება:

(იხ.დანართი 1)

© 2012 - 2018 სსიპ "სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia