მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

დაწყებულია ადმინისტრაციული საქმისწარმოება ფარმაცევტული საქმიანობის ნებართვების დალიცენზიების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

3 ოქტომბერი, 2017

1)სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის ლიცენზირების მუდმივმოქმედი კომისიის 2000 წლის 6 აპრილის N7 სხდომის ოქმის საფუძველზე სპს ,,მოსულიშვილი“-ს II ჯგ. აფთიაქის (მდებარე ლაგოდეხის რაიონი, სოფ. ვარდისუბანი)ლიცენზია და შესაბამისად სალიცენზიო ბარათი სერია დბ II აN00232;

2)სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის ლიცენზირების მუდმივმოქმედი კომისიის 2000 წლის 19აპრილის N8 სხდომის ოქმის საფუძველზე შპს ,,პრიმა-2“-ის II ჯგ. აფთიაქის (მდებარე ქ. გორი, მშვიდობის ქ. N2ა)ლიცენზია და შესაბამისად სალიცენზიო ბარათი სერია ბბ II აN00272;

3)სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის ლიცენზირების მუდმივმოქმედი კომისიის 2000 წლის 7 სექტემბრის N17 სხდომის ოქმის საფუძველზე შპს ,,წალკის რაიაფთიაქი“-ს II ჯგ. აფთიაქის (მდებარე ქ. წალკა, კოსტავას ქ. N4)ლიცენზია და შესაბამისად სალიცენზიო ბარათი სერია აბ II აN00529;

4) სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის ლიცენზირების მუდმივმოქმედი კომისიის 2000 წლის 9 ნოემბრის N21 სხდომის ოქმის საფუძველზე შპს ,,გენო“-ს I ჯგ. აფთიაქის (მდებარე ქ. ჩოხატაური, დუმბაძის ქ. N16)ლიცენზია და შესაბამისად სალიცენზიო ბარათი სერია კბ I აN00722;

5) სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის ლიცენზირების მუდმივმოქმედი კომისიის 2000 წლის 9 ნოემბრის N21 სხდომის ოქმის საფუძველზე შპს ,,მომავალი-2000“-ის I ჯგ. აფთიაქის (მდებარე ქ. რუსთავი, მეგობრობის 2-ე გასასვლელი N3)ლიცენზია და შესაბამისად სალიცენზიო ბარათი სერია აბ I აN00723;

6) სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის ლიცენზირების მუდმივმოქმედი კომისიის 2000 წლის 5 დეკემბრის N23 სხდომის ოქმის საფუძველზე შპს ,,ია“-ს I ჯგ. აფთიაქის (მდებარე ქ. ლანჩხუთი, თაბუკაშვილის ქ. N114)ლიცენზია და შესაბამისად სალიცენზიო ბარათი სერია კბ I აN00784;

7) სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის ლიცენზირების მუდმივმოქმედი კომისიის 2001 წლის 1 თებერვლის N2 სხდომის ოქმის საფუძველზე შპს ,,მირაჟი“-ს II ჯგ. აფთიაქის (მდებარე ქ. მცხეთა, სამხედროს ქ. N11ა)ლიცენზია და შესაბამისად სალიცენზიო ბარათი სერია ობ II აN00880;

8) სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის ლიცენზირების მუდმივმოქმედი კომისიის 2001 წლის 1 ივნისის N9 სხდომის ოქმის საფუძველზე ჰუმანიტარული ორგანიზაცია ,,წითელი ჯვრისა და წითელი ნახევარმთვარის საზოგადოებების საერთაშორისო ფედერაციის საქართველოს დელეგაცია“-ს ფარმაცევტული ბაზის (მდებარე ქ. თბილისი, გურამიშვილის გამზ. N17)ლიცენზია და შესაბამისად სალიცენზიო ბარათი სერია ობბ აN00115;

9) სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის ლიცენზირების მუდმივმოქმედი კომისიის 2001 წლის 1 ივნისის N9 სხდომის ოქმის საფუძველზე შპს ,,ეკოსერვისი“-ს ფარმაცევტული ბაზის (მდებარე ქ. გორი, მოსკოვის ქ. N1) ლიცენზია და შესაბამისად სალიცენზიო ბარათი სერია ბბბ აN00119;

10) სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის ლიცენზირების მუდმივმოქმედი კომისიის 2002 წლის 18 აპრილის N4 სხდომის ოქმის საფუძველზე შპს ,,ბანცა“-ს II ჯგ. აფთიაქის (მდებარე ქ. გორი, მელიქიშვილის ჩიხი N24)ლიცენზია და შესაბამისად სალიცენზიო ბარათი სერია ბბ II აN01190;

11) სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის ლიცენზირების მუდმივმოქმედი კომისიის 2002 წლის 12 დეკემბრის N16 სხდომის ოქმის საფუძველზე შპს,,დიოფარმი“-ს II ჯგ. აფთიაქის (მდებარე ქ. თბილისი, ჯავახეთის ქ. N42ა) ლიცენზია და შესაბამისად სალიცენზიო ბარათი სერია ობბ II აN01426;

12) სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის ლიცენზირების მუდმივმოქმედი კომისიის 2003 წლის 8 მაისის N6 სხდომის ოქმის საფუძველზე ინდ. საწ,,გრიგოლ ყურაშვილის ფირმა ია“-ს II ჯგ. აფთიაქის (მდებარე ქ. თბილისი, გურამიშვილის გამზ. N34) ლიცენზია და შესაბამისად სალიცენზიო ბარათი სერიაობ II აN01503;

13) საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის, 2003 წლის 1 ოქტომბრის N224/ო ბრძანების საფუძველზე გაცემული შპს ,,ხორანთა“-ს II ჯგ. აფთიაქის (მდებარე დედოფლისწყარო, რუსთაველის ქ. N12) ლიცენზია და შესაბამისად სალიცენზიო მოწმობა სერია დბ II N01626;

14) საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, წამლის სააგენტოს უფროსის 2005 წლის 23 თებერვლის N46/ადმ ბრძანების საფუძველზე გაცემული სპს ,,ოთარ მიქელაძე და კომპანია“-ს II ჯგ. აფთიაქის (მდებარე ქ. ბათუმი, ვახტანგ გორგასლის ქ. N54) ლიცენზია და შესაბამისად სალიცენზიო მოწმობა სერია წს-ა N00128;

15) საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, წამლის სააგენტოს უფროსის 2005 წლის 18 ნოემბრის N345/ადმ ბრძანების საფუძველზე გაცემული შპს ,,ყაზბეგი“-ს II ჯგ. აფთიაქის (მდებარე თბილისი, ნუცუბიძის 3 მ/რ, სავაჭრო ცენტრი) ნებართვა და შესაბამისად სანებართვო მოწმობა სერია წს N000019;

16) საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა დასოციალური დაცვის სამინისტროს, წამლის სააგენტოს უფროსის 2006 წლის 7 თებერვლის N48/ადმ ბრძანების საფუძველზე გაცემული ინდ. მეწ ,,ცალქალამანიძე“-ს II ჯგ. აფთიაქის (მდებარე ქ. თბილისი, ქურდიანის ქ. N2) ნებართვა და შესაბამისად სანებართვო მოწმობა სერია წს N000147;

17) საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, წამლის სააგენტოს უფროსის 2006 წლის 22 მაისის N281/ადმ ბრძანების საფუძველზე გაცემული ინდ. მეწ ,,ზურაბ ბაიდოშვილი“-ს II ჯგ. აფთიაქის (მდებარე ქ. თბილისი, თემქის დასახლება, 3 მ/რ, 5 კვ) ნებართვა და შესაბამისად სანებართვო მოწმობა სერია წს N000321;

18) საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, წამლის სააგენტოს უფროსის 2006 წლის 7 ავისტოს N471/ადმ ბრძანების საფუძველზე გაცემული შპს ,,საავადმყოფო-პოლიკლინიკური გაერთიანება“-ს II ჯგ. აფთიაქის (მდებარე ბოლნისი, დაბა კაზრეთი) ნებართვა და შესაბამისად სანებართვო მოწმობა სერია წს N000447;

19) საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, წამლის სააგენტოს უფროსის 2007 წლის 1 ავისტოს N532/ადმ ბრძანების საფუძველზე გაცემული შპს ,,ფარმფირმა“-ს II ჯგ. აფთიაქის (მდებარე ქ. ბათუმი, დ. თავდადებულის ქ. N27) ნებართვა და  შესაბამისად სანებართვო მოწმობა სერია წს N000899;

20) საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს უფროსის 2010 წლის 1 მარტის N108/ო ბრძანების საფუძველზე გაცემული შპს ,,ძმები ზუბალაშვილების სახ. პედიატრიული კლინიკა“-ს ავტორიზებული აფთიაქის (მდებარე ქ. თბილისი, წინანდლის ქ. N9) ნებართვა და შესაბამისად სანებართვო მოწმობა სერია N000066;

21) საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს უფროსის 2010 წლის 1 დეკემბრის N952/ო ბრძანების საფუძველზე გაცემული შპს ,,თერმულ დაზიანებათა და აღდგენითი პლასტიკური ქირურგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი“-ს ავტორიზებული აფთიაქის (მდებარე ქ. თბილისი, კაპანაძის ქ. N3) ნებართვა და შესაბამისად სანებართვო მოწმობა სერია N000226;

22) საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს უფროსის 2010 წლის 14 დეკემბრის N996/ო ბრძანების საფუძველზე გაცემული შპს ,,თბილისის ა. გოცირიძის სახელობის ფსიქონევროლოგიური დისპანსერი“-ს ავტორიზებული აფთიაქის (მდებარე ქ. თბილისი, ყაზბეგის გამზ. ჩიხი N3) ნებართვა და შესაბამისად სანებართვო მოწმობა სერია N000235;

23) საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს უფროსის 2011 წლის 18 ოქტომბრის N02-1088/ო ბრძანების საფუძველზე გაცემული სს ,,რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფო“-ს ავტორიზებული აფთიაქის (მდებარე ქ. რუსთავი, წმ. ნინოს ქ. N3) ნებართვა და შესაბამისად სანებართვო მოწმობა სერია N000377;

24) საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს უფროსის 2011 წლის 31 ოქტომბრის N02-1152/ო ბრძანების საფუძველზე გაცემული შპს ,,არქიმედეს კლინიკა“-ს ავტორიზებული აფთიაქის (მდებარე ქ. წნორი, ევდოშვილის ქ. N21) ნებართვა და შესაბამისად სანებართვო მოწმობა სერია N000397;

25) საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს უფროსის 2012 წლის 16 ნოემბრის N02-1741/ო ბრძანების საფუძველზე გაცემული შპს ,,პედიატრიის ინსტიტუტი, ალერგიისა და რევმატოლოგიის ცენტრი“-ს ავტორიზებული აფთიაქის (მდებარე ქ. თბილისი, ლუბლიანას ქ. N5) ნებართვა და შესაბამისად სანებართვო მოწმობა სერია ფდ N000048;

26) საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს უფროსის 2013 წლის 12 აპრილის N02-482/ო ბრძანების საფუძველზე გაცემული შპს ,,ალეა“-ს ავტორიზებული აფთიაქის (მდებარე ქ. რუსთავი, რუსთაველის ქ. N12, ბ N14) ნებართვა და შესაბამისად სანებართვო მოწმობა სერია ფდ N000087;

27) საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს უფროსის 2014 წლის 30 აპრილის N02-571/ო ბრძანების საფუძველზე გაცემული შპს ,,დობი“-ს ავტორიზებული აფთიაქის (მდებარე ქ. კასპი, სააკაძის ქ. N92) ნებართვა და შესაბამისად სანებართვო მოწმობა სერია ფდ N000171;

28) საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს უფროსის 2015 წლის 3 აპრილის N02-447/ო ბრძანების საფუძველზე გაცემული შპს ,,პანაცეა თელავი“-ს ავტორიზებული აფთიაქის (მდებარე ქ. თელავი, აღმაშენებლის ქ. ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია) ნებართვა და შესაბამისად სანებართვო მოწმობა სერია ფდ N000249;

29) საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს უფროსის 2015 წლის 15 მაისის N02-667/ო ბრძანების საფუძველზე გაცემული შპს ,,უნივერსალი“-ს ავტორიზებული აფთიაქის (მდებარე ქ. წნორი, აღმაშენების ქ. N24ა) ნებართვა და შესაბამისად სანებართვო მოწმობა სერია ფდ N000267;

© 2012 - 2019 სსიპ "სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia