• slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდების 2017 წლის საგაზაფხულო სესიის შედეგები

11 ივლისი, 2017

სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდების 2017 წლის საგაზაფხულო სესიის შედეგების გათვალისწინებით, პროფესიული განვითარების საბჭოს 2017 წლის 7 ივლისის N6 სხდომის გადაწყვეტილებით დამოუკიდებელი საექიმო საქმიანობის უფლება მიენიჭათ ექიმებს (იხილეთ დანართი)

© 2012 - 2018 სსიპ "სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia